Actievoorwaarden winactie

 Wie jarig is trakteert – ooglidcorrectie winactie – maart 2015

 1. Deze actie word je aangeboden door Janssen Kliniek Oisterwijk, Moergestelseweg 32M, 5062 JW, Oisterwijk.
 2. De winactie geldt in Janssen Kliniek Oisterwijk en loopt van vrijdag 20 maart tot vrijdag 10 april.
 3. De winactie wordt uitsluitend bekendgemaakt op de Facebook-pagina van Janssen Kliniek Oisterwijk, http://www.facebook.com/janssenkliniek.
 4. De winactie is toegankelijk voor iedere Facebook-gebruiker die 18 jaar of ouder is. De Deelnemer moet drie (3) stappen uitvoeren op https://www.janssenkliniek.nl/jarig om kans te maken op de prijs behorende bij deze winactie: (1) like de Facebook-pagina van Janssen Kliniek Oisterwijk, (2) deel de winactiepagina op je eigen Facebook-account en (3) vul je voornaam, achternaam en e-mailadres in.
 5. Op 10 april wordt uit alle deelnemers één winnaar bekendgemaakt.
 6. Indien de winnaar niet binnen 2 weken reageert, gaan wij ervan uit dat hij of zij geen gebruik wil maken van de prijs en zal deze komen te vervallen.
 7. De winnaar gaat ermee akkoord dat Janssen Kliniek Oisterwijk zijn of haar naam openbaar maakt evenals voor- en na foto’s voor promotiedoeleinden. Zowel offline als online.
 8. Deze actie is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
 9. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 10. Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde, de prijs is niet inwisselbaar voor geld. Beschikbare prijs: een ooglidcorrectie onder lokale verdoving, mits medisch uitvoerbaar.
 11. Op deze winactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige winactie van toepassing is, handelt Janssen Kliniek Oisterwijk in het bijzonder in
  overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 12. Janssen Kliniek Oisterwijk is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 13. Janssen Kliniek Oisterwijk behoudt zich het recht voor om de winactie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op https://www.janssenkliniek.nl/jarig.
 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Janssen Kliniek Oisterwijk.
 15. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze winactie, dan kunt u contact opnemen met Janssen Kliniek Oisterwijk (013-521 35 55) of e-mailen naar info@janssenkliniek.nl.
 16. Door deelname aan deze winactie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

Versie 1.0, maart 2015, Janssen Kliniek Oisterwijk