Kosten bilvergroting

De kosten voor een bilvergroting middels het inbrengen van een bilimplantaten zijn

€ 5000,- inclusief narcose en overnachting.

Voor een bilvergroting met eigen vet zijn de kosten € 3.000,- onder lokale anesthesie en € 3.500,- onder

algehele narcose.