Borstvergroting – Het consult

Voorafgaand aan elke behandeling vindt een uitgebreid informatiegesprek met de plastisch chirurg in onze kliniek plaats. Tijdens dit consult zal de plastisch chirurg vragen stellen over uw medische achtergrond en uw algemene fysieke gesteldheid. U dient uw plastisch chirurg zo uitgebreid en eerlijk mogelijk te informeren over uw wensen en uw verwachtingen. Alleen zó kan de chirurg aangeven wat wel en wat niet haalbaar is.

Op basis van uw wensen en persoonlijke karakteristieken kiest u samen met uw chirurg het voor u meest geschikte implantaat. Door middel van pasprotheses zal de door u gewenste grootte van uw borsten worden vastgesteld. Deze pasprotheses met verschillende volumes worden in uw BH geplaatst zodat u in de spiegel het effect kunt zien, alleen u maakt de beslissing voor het juiste volume.

De plastisch chirurg neemt de ingreep met u door en geeft aan welke resultaten kunnen worden verwacht. Tevens worden de mogelijke risico’s en complicaties (bloeding of infectie), die zelfs bij een veilige operatie als een borstvergroting kunnen optreden, met u besproken.

Treedt er een infectie op dan zal de prothese operatief verwijderd moeten worden. Enkele maanden later kan dan een hersteloperatie plaatsvinden. De kosten hiervoor worden niet vergoed; deze zijn voor u.

Tijdens het consult kunt u bepalen of u een ronde of een druppelvormig model wenst dit is natuurlijk sterk afhankelijk van uw voorkeur. Hieronder ziet u een patiënte die eerst een ronde implantaat had en welke werd vervangen door een druppelvormige, zie rechter foto. U ziet dat dan de bovenpool beter en mooier is gevuld.

borstvergroting-consult-4a
borstvergroting-consult-4b