Kosten dijbeenlift

De kosten voor de dijbeenlift onder algehele narcose bedragen € 4.500,-.