Kosten dijbeenlift

De kosten voor deze ingreep onder narcose , de dijbeen lift beiderzijds bedragen € 4.200,-