Kosten dijbeenlift

De kosten voor de dijbeenlift onder algehele narcose bedragen € 5.000,-.