Minilift, S-lift of MACS-lift

Regio Tilburg, Den Bosch, Eindhoven

Wat is het verschil tussen een minilift een S-lift of een MACS-lift?

Vroeger was een minilift alleen het wegnemen van wat overtollige huid, zonder van de onderlaag de SMAS strak te trekken. Later heeft een algemeen chirurg uit Duitsland dr.Sylan de S-lift geïntroduceerd, waarbij de SMAS tijdens de mini facelift werd vrijgemaakt en werd strakgetrokken met een hechting. Deze algemeen chirurg was geen plastisch chirurg. Dit heeft ervoor gezorgd dat twee Belgische plastisch chirurgen deze techniek zijn gaan beschrijven met een extra hechting, genaamd de MACS-lift.

Bij Janssen Kliniek is dit laatste de behandeling geweest zoals deze bij ons tien jaar geleden al uitgevoerd werd. Dus met meerdere hechtingen de SMAS strakker trekken of reven, anders is het effect van de minilift te gering. Dus hoe het ook genoemd wordt: het gaat over dezelfde techniek en hetzelfde effect.

Wat is een minilift?

Door veroudering en onder invloed van de zon en de zwaartekracht verliest het gelaat volume en elasticiteit en gaat een deel van de huid met de onderliggende structuren zakken. Hierdoor ontstaan de zogenaamde hamsterwangen en diepe plooien vanaf de neus tot de onderkaak.

De minilift of MACS-lift is een procedure voor esthetische chirurgie waarmee deze problemen weggenomen kunnen worden. De mini facelift is in tegenstelling tot de facelift een poliklinische ingreep. De ingreep is veilig en zeer cliëntvriendelijk. Bij facelifts wordt het gezicht in zijn geheel onder handen genomen. De ingreep is zeer uitgebreid en wordt noodzakelijkerwijs onder narcose uitgevoerd. De minilift daarentegen is een nauwelijks belastende ingreep onder lokale verdoving en heeft een vergelijkbaar resultaat.

De MACS-lift richt zich op het middelste en onderste deel van het gezicht en iets op de hals. Uw plastisch chirurg kan tijdens een consult meer vertellen over de mogelijkheden van een MACS-lift in uw situatie.

Bent u geschikt voor de MACS-minilift?

De beste kandidaten voor een minilift zijn mannen en vrouwen met een reële verwachting ten aanzien van het resultaat van de ingreep. Reëel betekent dat een verbetering en niet altijd perfectie, het doel is.

De kaaklijn zal tijdens de S-lift strakker worden en de diepe plooien van de neus naar de onderkaak minder diep. Het gelaat van een 18-jarige kan niet worden verwacht en een onnatuurlijk strak getrokken huid evenmin. Rimpels rond de mond, op de lippen en rond de ogen zullen niet verdwijnen door alleen een minilift. Hiervoor zijn andere behandelmethoden (al dan niet in combinatie met een mini facelift) beter geschikt. Dit geldt eveneens voor een gerimpelde hals. De MACS-minilift kan overigens zeer goed gecombineerd worden met andere behandelingen.

Iedereen die een minilift in onze kliniek wil ondergaan, wordt onderzocht door één van onze plastisch chirurgen. Deze zal uiteindelijk aangeven of een MACS-lift kan beantwoorden aan uw wensen.

Het consult

Voorafgaand aan elke minilift vindt een uitgebreid informatiegesprek met de plastisch chirurg van Janssen Kliniek plaats. Tijdens dit consult zal de chirurg vragen stellen over uw medische achtergrond en uw algemene fysieke gesteldheid.

Op basis van uw wensen en persoonlijke karakteristieken bepaalt u samen met uw chirurg de voor u meest geschikte behandeling. De plastisch chirurg neemt de ingreep met u door en geeft aan welke resultaten kunnen worden verwacht. Tevens worden de mogelijke risico’s en complicaties, die zelfs bij een veilige operatie als de MACS-lift kunnen optreden, met u besproken.

Als u op basis van dit uitgebreide informatiegesprek besluit om tot behandeling over te gaan, dan wordt een behandelingsdatum vastgesteld en zult u verdere aanwijzingen krijgen ten aanzien van de voor- en nazorg.

De behandeling

Een minilift wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. U bent dus voor, tijdens en na de ingreep volledig bij bewustzijn. De plastisch chirurg zal het te behandelen gebied voor de ingreep markeren.

Hierna wordt het gebied geïnjecteerd met een verdovingsvloeistof en een oplossing die ervoor zorgt dat tijdens de S-lift zelf nauwelijks bloed vrijkomt. De plastisch chirurg zal binnen het gemarkeerde gebied zeer voorzichtig een reepje huid lossnijden en verwijderen. Het smalle reepje heeft de vorm van een s. De minilift wordt om deze reden ook wel S-lift genoemd.

Het behandelde gebied zal in twee lagen worden gehecht om de trekkrachten op de huid te verdelen. De onderste laag hechtingen zal oplossen; de zichtbare hechtingen worden na één week verwijderd.

Mocht u hebben besloten om de mini facelift te combineren met liposuctie van de hals of met een ooglidcorrectie, dan zullen deze operaties als eerste worden uitgevoerd. Indien u met uw chirurg afgesproken heeft om deze operatie te combineren met een laserbehandeling, dan zal deze na de minilift worden uitgevoerd.

Hoe ziet het herstel na de MACS-lift eruit?

Het herstel na de MACS-lift gaat opmerkelijk snel. U zult na de behandeling direct merken dat de huid rond de kaak en de mond weer strak aanvoelt. Mogelijk zullen de behandelde gebieden gering zwellen en eventueel een bloeduitstorting vertonen. U voelt nagenoeg geen pijn. Om de trekkrachten op de huid te verminderen en eventuele zwelling tegen te gaan, zult u gedurende een aantal dagen een elastische bandage moeten dragen.

De relatie met uw plastisch chirurg en de medewerkers van onze kliniek eindigt niet na de minilift. Na één week komt u voor controle naar de kliniek en zullen de hechtingen worden verwijderd. Hierna komt u nog enkele keren terug voor controle. Wanneer u extra behoefte heeft na de behandeling, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Het resultaat

Tijdens en direct na de MACS-lift zult u al een redelijk zicht hebben op het effect van de behandeling. Een minilift is echter een chirurgische ingreep en uw lichaam moet zich van deze ingreep herstellen. De lichte zwelling van het behandelde gebied zal verdwijnen en de huid zal in de loop van de weken strakker trekken. Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is na ongeveer vier weken te beoordelen.