IGJ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op zelfstandige behandelcentra en privé-klinieken.

De IGJ houdt toezicht om te voorkomen dat er patiënten schade oplopen door de behandelingen. Daarnaast bewaakt de inspectie ook de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit jaar heeft de inspectie specifiek aandacht voor de veiligheid in de cosmetische sector.

Iedere kliniek moet jaarlijks kwaliteitsindicatoren aanleveren bij de IGJ. De inspectie analyseert de aangeleverde informatie om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de zorg

Particuliere klinieken moeten aan dezelfde normen voldoen als ziekenhuizen. De inspectie hanteert daarbij de normen uit de kwaliteitswet zorginstellingen en de wet BIG. Ook zijn voor de verschillende behandelingen veldnormen van wetenschappelijke verenigingen waaronder de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Tenslotte heeft de inspectie naar aanleiding van eigen onderzoek een aantal aanvullende eisen gesteld voor particuliere klinieken in het algemeen.

Voor meer informatie over de IGJ verwijzen wij u naar:

www.igj.nl