Privacybeleid

Privacybeleid:

Janssen Kliniek Oisterwijk is verheugd over uw bezoek aan onze website en over uw interesse in ons kliniek en onze producten. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en we willen dat u zich prettig voelt bij een bezoek aan onze internetpagina’s. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijke zaak, waar wij rekening mee houden bij onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites gecreëerd worden in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van het land waarin het kantoor dat verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking is gevestigd. Ons privacy beleid richt zich verder op het voor de Janssen Kliniek geldende privacy beleid.

De website van Janssen Kliniek kan links naar websites van andere aanbieders bevatten, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, bewaren onze webservers standaardmatig onder andere informatie over de door u gebruikte browser en het besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt, de datum van het bezoek en om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen op onze websites te detecteren, en voor de duur van zeven dagen het IP-adres dat u door uw internet serviceprovider is toegewezen. Uw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen, als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de registratie, een enquête, een prijsvraag of de uitvoering van een contract.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelbepaling

Janssen Kliniek Oisterwijk gebruikt uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de technische administratie van de website, klantenadministratie, voor productenquêtes en voor marketing, uitsluitend voor zover dat nodig is. Doorgifte van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten indien vereist door de wet. Onze medewerkers, worden door ons verplicht de geheimhouding te respecteren.

Keuze
Wij zullen nooit uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten en u hier eventueel vragen over te stellen na een bezoek aan onze site of na het invullen van de gegevens ten behoeve van een consult tenzij u dit zelf verzoekt.

Cookies
Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u onze cookie-informatie

Google Analytics Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse voor het gebruik van de website door u mogelijk maken (zie hieronder). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal aan een server van Google in de VS overgedragen en daar bewaard. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres van Google toch gekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen vallend onder de overeenkomst betreffende de Europese Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar gekort. De IP-anonimisering is op deze website actief. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verder het gebruik van de website en het gebruik van aan internet verbonden diensten aan de beheerder van de website te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook de registratie door Google Analytics verhinderen.

Recht op informatie

Op verzoek stelt Janssen Kliniek Oisterwijk u of de wettelijke vertegenwoordiger voor u onmiddellijk schriftelijk in kennis of en welke persoonlijke gegevens van u bij ons opgeslagen zijn. Bent u als gebruiker geregistreerd, dan bieden wij u ook de mogelijkheid de gegevens zelf in te zien en eventueel te wissen of te wijzigen. Als er ondanks onze inspanningen voor de juistheid en actualiteit van de gegevens toch onjuiste informatie is opgeslagen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u terecht bij onze verantwoordelijke voor privacybescherming. Dit geldt ook voor verzoeken om informatie, suggesties of klachten.