Wat is een bilvergroting? Regio Tilburg, Den Bosch, Eindhoven

Een bilvergroting is een procedure voor esthetische chirurgie waarmee zowel de grootte als de vorm van uw billen veranderd kunnen worden. De ingreep wordt vooral uitgevoerd bij vrouwen en mannen die vinden dat zij te kleine of te platte billen hebben.

Een zacht en natuurlijk aanvoelend implantaat laat de billen vergroten en zorgt voor een steviger, natuurlijk uiterlijk. Uw arts kan u tijdens een consult nog meer vertellen over de mogelijkheden van een bilvergroting en de vraag of een billift in uw specifieke situatie het gewenste resultaat oplevert, beantwoorden.

De elasticiteit van de huid

Billen bestaan uit vetweefsel, bloedvaten, zenuwen en spieren en worden bedekt door huid. De vorm van uw billen wordt vooral bepaald door de elasticiteit van de huid en de verhouding tussen vetweefsel en huidweefsel. Jonge billen zijn stevig.

In de loop der jaren kunnen door de zwaartekracht en de vermindering van de huidelasticiteit uw billen gaan hangen. Maar ook zwangerschap en gewichtsverlies kunnen van invloed zijn op de vorm van billen. Tevens kan er een huidoverschot ontstaan in de bil en de beenplooi. Wanneer het volume van de billen voldoende is maar veel huidoverschot aanwezig is, kan er een billift worden verricht. Hierbij ontstaat er een vrij lang litteken achterop de rug in de lijn van de onderbroek.

Billen laten vergroten middels implantaten

Er zijn tegenwoordig meerdere implantaten beschikbaar die bij een bilvergroting gebruikt kunnen worden. De implantaten waarmee u uw billen kunt latenvergroten verschillen qua grootte, maar ook qua oppervlak, vulling en vorm. De keuze van het juiste implantaat is dan ook sterk persoonsgebonden. Alle implantaten die we bij Janssen Kliniek gebruiken bij een bilvergroting hebben tien jaar garantie op lekkage.

Elk implantaat bestaat uit een omhulsel met stugge siliconengel. Dit omhulsel kan een ruw of een glad oppervlak hebben. Bij het inbrengen van een lichaamsvreemd weefsel, zoals een bilimplantaat, vormt het lichaam een kapsel rond dit weefsel. Bij het inbrengen van bilimplantaten trekt dit kapsel soms samen, waardoor randen en plooien zichtbaar kunnen worden. In zeldzame gevallen kan het harde en pijnlijke billen veroorzaken. De kans op het ontstaan hiervan is rond de 5%.

Bij een ruw oppervlak is een zekere ingroei van weefsel mogelijk, waardoor de kans op samentrekking van het kapsel geringer is. Het siliconenomhulsel wordt gevuld met een hoogcohesieve siliconengel die niet kan lekken. Een implantaat gevuld met siliconengel geeft het meest natuurlijke resultaat. De vorm van de implantaten is rond of anatomisch.

Wij gaan voor het meest natuurlijke resultaat

Niet alleen over het soort implantaat, maar ook over de grootte van het implantaat zult u samen met uw arts een beslissing moeten nemen. Het meest natuurlijke resultaat krijgt u door uw nieuwe billen een natuurlijk geheel te laten vormen met uw lichaam. Wanneer u echter totaal natuurlijke billen wenst, moet u geen bilvergroting laten uitvoeren.

De grootte van het implantaat wordt beperkt door de elasticiteit van uw huid en de hoeveelheid spierweefsel. Implantaten die eigenlijk te groot zijn voor de huid of het spierweefsel, kunnen zichtbaar of voelbaar blijven onder de huid. Dit geeft een onnatuurlijk effect en kan zelfs leiden tot ongewenste resultaten van de bilvergroting. Het litteken (ongeveer zes cm) zal in de meeste gevallen in de bilplooi komen; dit is de minst opvallende plaats.

Wanneer de huid met vetweefselbedekking minder dan twee cm dik is, adviseren wij om de bilimplantaten onder de bilspier te plaatsen. Deze ingreep is wel pijnlijker dan het plaatsen van het implantaat onder de huidvetlaag, maar kan dan wel tot een natuurlijker resultaat leiden.

Het consult

Voorafgaand aan het vergroten van uw billen vindt een uitgebreid informatiegesprek plaats met de plastisch chirurg in onze kliniek. Tijdens dit consult zal de plastisch chirurg vragen stellen over uw medische achtergrond en uw algemene fysieke gesteldheid. U dient uw plastisch chirurg zo uitgebreid en eerlijk mogelijk te informeren over uw wensen en uw verwachtingen met betrekking tot de bilvergroting. Alleen zó kan de chirurg aangeven wat wel en wat niet haalbaar is. Op basis van uw wensen en persoonlijke karakteristieken kiest u samen met uw chirurg het voor u meest geschikte implantaat om uw billen te laten vergroten.

De plastisch chirurg neemt de ingreep met u door en geeft aan welke resultaten kunnen worden verwacht. Tevens worden de mogelijke risico’s en complicaties, die zelfs bij een veilige operatie als een bilvergroting kunnen optreden, met u besproken.

Risico’s zijn een bloeding of een infectie, kapsel- en plooirandvorming. Treedt er een infectie op, dan zal de prothese operatief verwijderd moeten worden. Er kan enkele maanden later een hersteloperatie plaatsvinden. De kosten hiervoor worden niet vergoed; deze zijn voor u.

De ingreep

Voor het laten vergroten van uw billen wordt u gedurende een dag opgenomen in onze kliniek. Wanneer het implantaat onder de bilspier zal worden geplaatst, volgt een overnachting in de kliniek. De bilvergroting vindt plaats onder algehele narcose.

Een implantaat kan ingebracht worden via een sneetje in de bilplooi, zodat er na het vergroten van uw billen een minimaal, nauwelijks zichtbaar litteken overblijft. Het implantaat wordt hierna onder het vet/huidweefsel of onder de bilspier geplaatst. De randen van het implantaat kunt u voelen wanneer u een dunne huidvetweefsellaag heeft. Plaatsing onder de bilspier heeft als voordeel dat er minder kans op kapselsamentrekking is. Nadeel is dat het herstel na de bilvergroting langer duurt en pijnlijker is. De exacte plaatsing van het implantaat is overigens ook één van de thema’s die de plastisch chirurg met u zal bespreken tijdens het consult.

Na de ingreep wordt het sneetje met oplosbare hechtingen gesloten. Tevens wordt in enkele gevallen bij elke bil een dun slangetje aangebracht om het wondvocht af te voeren, maar meestal is dat niet nodig.

Na de ingreep

Direct na het laten vergroten van uw billen blijft u onder controle van de medische staf in de kliniek. Wanneer u bijkomt uit de narcose kunt u zich slap en moe voelen. De reacties op de narcose verschillen per individu. Tot het moment waarop u de kliniek verlaat, wordt u begeleid door een verpleegkundige, een anesthesist en uw plastisch chirurg. U kunt na de bilvergroting wat pijn hebben als gevolg van zwelling van het behandelde gebied, en lichte bloeduitstortingen. Voor dit ongemak volstaat vaak een lichte pijnstiller als Paracetamol.

Uw billen zullen een gespannen gevoel geven tot het moment waarop de huid zich heeft aangepast aan de nieuwe bilomvang. U zult gedurende zes weken dag en nacht een step-in onderbroek moeten dragen, die de nieuwe vorm van uw billen ondersteunt en de zwelling tegengaat.

Vermijd inspanning een aantal weken

Wij raden u aan om een aantal dagen rust te houden na de ingreep. Hierna kunt u uw dagelijkse bezigheden weer oppakken. Toch verdient het aanbeveling om hevige inspanning, zowel geestelijk als lichamelijk, gedurende enkele weken te vermijden. Wanneer er in de eerste drie maanden veel trekkracht komt op het litteken, kan dit wat breder worden. Uw plastisch chirurg zal u enkele specifieke adviezen geven over hoe u het beste kunt werken aan een voorspoedig herstel in uw persoonlijke situatie.

Na de bilvergroting mag u de eerste zes weken de implantaten niet belasten. U dient bij het zitten in een stoel rechtop te zitten en dus niet onderuitgezakt. De eerste tijd kunt u dus ook niet op uw rug slapen, maar wel in zijligging of op de buik.

De relatie met uw plastisch chirurg en de medewerkers van onze kliniek eindigt niet na de bilvergroting zelf. Na één week komt u voor controle naar de kliniek en zullen eventuele resterende knoopjes van de oplosbare hechtingen worden verwijderd. Hierna komt u nog enkele keren terug voor controle.

Het resultaat

Het laten vergroten van uw billen is een chirurgische ingreep. Het resultaat is niet direct na de behandeling te zien. De zwelling zal moeten afnemen en het weefsel (en eventueel de bilspier) moet zich aanpassen aan de nieuwe vorm.

Na ongeveer drie maanden heeft u een goed zicht op het uiteindelijke resultaat. Het gevoel in uw billen kan een aantal weken anders zijn. Dit varieert per persoon. Het litteken zal enkele maanden rood zijn. Hierna zal dit meer en meer de kleur van de huid aannemen en minder zichtbaar worden.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden op het gebied van een bilvergroting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.