Halslift

Halslift – regio Tilburg, Den Bosch, Eindhoven

Wat is een halslift?

Door veroudering en onder invloed van de zon en de zwaartekracht verliezen gelaat en hals volume en elasticiteit. Hierdoor gaat een gedeelte van de huid, met onderliggende structuren, zakken. Hierdoor ontstaat de zogenaamde kalkoenennek. De halslift, oftewel het laten liften van uw hals, is een procedure voor esthetische chirurgie waarmee deze problemen deels weggenomen kunnen worden. De halslift is een poliklinische ingreep. Het liften van uw hals is veilig en zeer cliëntvriendelijk.

Bij een halslift wordt de gehele voorkant van de hals onder handen genomen. De ingreep is redelijk uitgebreid en wordt onder lokale verdoving uitgevoerd. De ingreep richt zich op de huid van de hals en de onderliggende huidspier. Uw plastisch chirurg kan tijdens een consult meer vertellen over de mogelijkheden van hals liften in uw situatie.

Bent u geschikt om uw hals te laten liften?

De beste kandidaten voor een halslift zijn mannen en vrouwen met een reële verwachting ten aanzien van het resultaat van de ingreep. Reëel betekent dat verbetering en niet altijd perfectie het doel is. De halslijn zal strakker worden en de diepe plooien (ringen) in de huid worden minder diep. De hals van een 18-jarige kan niet worden verwacht; een onnatuurlijk strak getrokken huid evenmin.

Rimpels rond de mond en rond het borstbeen zullen niet verdwijnen door alleen een halslift. Hiervoor zijn andere behandelmethoden (al dan niet in combinatie met een halslift) beter geschikt. Het laten liften van uw hals kan overigens zeer goed gecombineerd worden met andere behandelingen.

Ieder die deze ingreep in onze kliniek wil ondergaan, wordt onderzocht door één van onze plastisch chirurgen. Deze zal uiteindelijk aangeven of een halslift aansluit bij uw wensen.

Het consult

Voorafgaand aan elke behandeling vindt een uitgebreid informatiegesprek met de plastisch chirurg van Janssen Kliniek plaats. Tijdens dit consult zal de chirurg vragen stellen over uw medische achtergrond en uw algemene fysieke gesteldheid. Op basis van uw wensen en persoonlijke karakteristieken bepaalt u samen met uw chirurg de voor u meest geschikte behandeling. De plastisch chirurg neemt de halslift met u door en geeft aan welke resultaten kunnen worden verwacht.

Tevens worden de mogelijke risico’s en complicaties, die zelfs bij een veilige operatie als het laten liften van de hals kunnen optreden, met u besproken. Als u op basis van dit uitgebreide informatiegesprek besluit om tot behandeling over te gaan, dan wordt een datum voor de halslift vastgesteld en zult u verdere aanwijzingen krijgen ten aanzien van de voor- en nazorg.

De behandeling

Een halslift wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. U bent dus voor, tijdens en na de ingreep volledig bij bewustzijn. De plastisch chirurg zal het te behandelen gebied voor de ingreep markeren. Hierna wordt het gebied geïnjecteerd met een verdovingsvloeistof en een oplossing die ervoor zorgen dat tijdens de halslift nauwelijks bloed vrijkomt.

De plastisch chirurg zal binnen het gemarkeerde gebied zeer voorzichtig een reepje huid lossnijden en verwijderen nadat de volledige huid van de hals is ondermijnd. Vervolgens zal de onderliggende huidspier (platysma) worden aangetrokken en gefixeerd. Het behandelde gebied zal in twee lagen worden gehecht om de trekkrachten op de huid te verdelen. De onderste laag hechtingen zal oplossen; de zichtbare hechtingen worden na één week verwijderd.

Mocht u hebben besloten om het hals liften te combineren met liposuctie van de hals of met een ooglidcorrectie, dan zullen deze operaties als eerste worden uitgevoerd. Indien u met uw chirurg afgesproken hebt om deze operatie te combineren met een laserbehandeling, dan zal deze na de halslift worden uitgevoerd.

Hoe zit het met het herstel?

Het herstel na de halslift verloopt redelijk snel. Na de behandeling zult u direct merken dat de huid rond de hals weer strak aanvoelt. Mogelijk zullen de behandelde gebieden gering zwellen en eventueel een bloeduitstorting vertonen. Tevens kunnen er wat hardere plekken in de hals ontstaan. Dit kan soms drie maanden aanhouden.

Massage mag u één week na de ingreep zelf toepassen. U voelt nagenoeg geen pijn. Om de trekkrachten op de huid te verminderen en eventuele zwelling tegen te gaan, zult u gedurende een aantal dagen een elastische bandage moeten dragen.

De relatie met uw plastisch chirurg en de medewerkers van onze kliniek eindigt niet na de ingreep. Na één week komt u voor controle naar de kliniek en zullen de hechtingen worden verwijderd. Hierna komt u nog enkele keren terug voor controle. Als u extra informatie wilt na het laten liften van uw hals, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Het resultaat

Tijdens en direct na de halslift zult u al een redelijk zicht hebben op het effect van de behandeling. Een halslift is echter een chirurgische ingreep waarvan uw lichaam zich moet herstellen. De lichte zwelling van het behandelde gebied zal verdwijnen en de huid zal in de loop der weken strakker trekken.

Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is na ongeveer zes weken te beoordelen.