Borstverkleining

Met een borstverkleining bij Janssen Kliniek worden de borsten hoger en steviger met als resultaat een jonger aspect, borsten met een kleiner volume en dus een kleinere cupmaat.

Borsten verkleinen?

Borstverkleining in regio Tilburg, Den Bosch en Eindhoven

Verlies aan huidelasticiteit, zwaartekracht en andere factoren zoals gewichtsverlies, zwangerschap en eventuele borstvoeding hebben effect op de vorm en stevigheid van uw borsten. Patiënten die niet tevreden zijn met het volume of de maat van hun borsten kunnen niet alleen een borstvergroting, maar ook een borstverkleining ondergaan. Middels een borstverkleining bij Janssen Kliniek worden de borsten hoger en steviger met als resultaat een meer jonger aspect, borsten met een kleiner volume en dus een kleinere cupmaat.

Resultaten

Foto's voor en na borstverkleining

borstverkleining tilburg
borstverkleining fotos voor en na
borstverkleining voor en na
borstverkleining
borstverkleining voor en na

Een borstverkleining consult in onze kliniek

Wilt u een borstverkleining laten doen in Brabant, regio Tilburg, Den Bosch of Eindhoven? En wilt u graag meer weten over de behandeling? Bij de Janssen Kliniek bieden we u graag een vrijblijvend en gratis consult. Tijdens het consult zal u worden gevraagd naar uw wensen qua borstvorm, volume en/of cupmaat. De plastisch chirurg zal u uitleggen waar uw tepels en tepelhof worden gepositioneerd met een borstverkleining bij Janssen Kliniek. Schroom niet om al uw wensen die u aan borstverbetering wenst, te melden aan de plastisch chirurg. Hierdoor krijgt deze een beeld van uw verwachtingen en kan hij bepalen of deze verwachtingen reëel en dus waar te maken zijn.

Borstverkleining voor vrouwen én mannen

Bij vrouwen heeft zwangerschap een onvoorspelbare invloed op het volume en de vorm van de borsten. Toch kunnen vrouwen ervoor kiezen om een borstverkleining te ondergaan voor de zwangerschappen en de eventuele gevolgen van de zwangerschap later weer te laten corrigeren. Aangezien bij een borstverkleining de melkkliergangen en de tepels gedeeltelijk intact blijven, zal normaal gesproken de mogelijkheid tot borstvoeding intact blijven. Echter blijft dit altijd afwachten. Bespreek de eventuele zwangerschapswens wel met de plastisch chirurg. Niet alleen vrouwen, maar ook mannen kunnen behoefte hebben aan een borstverkleining. Een borstverkleining in onze kliniek kan op elke leeftijd worden uitgevoerd, maar een plastisch chirurg zal u adviseren te wachten tot de groeiontwikkeling is gestopt. Dit zal rond het 21e jaar zijn.

Resultaat van de borstverkleining

Een borstverkleining zal uw borsten kleiner en steviger maken en liften. De positie van uw tepels en tepelhof worden gelift en de grootte van de tepelhof zal worden aangepast. De littekens van de borstverkleining zullen in de loop der tijd verder genezen. Het is belangrijk om u te realiseren dat littekens altijd permanent zichtbaar zullen zijn. Bij sommigen zal dit een dun lijntje zijn, maar bij anderen kan dit een opvallend breder litteken zijn. Het resultaat hiervan is niet afhankelijk van de hechttechniek, maar meer van de manier van genezen van uw lichaam.

Wat kost een borstverkleining in Brabant?

  • Borstverkleining (narcose) €5.000,-

Vragen over een borstverkleining?

Ben ik een goede kandidaat voor een borstverkleining?

U bent een goede kandidaat voor een borstverkleining wanneer u één of meerdere eigenschappen van de borsten heeft:

  • Borsten die lang en slap zijn, maar een volume naar tevredenheid hebben.
  • Borsten die stevigheid missen en een te groot volume hebben.
  • Tepels en tepelhof die naar de grond wijzen en vooral wanneer deze onder de borstplooi zijn gekomen.

Soms komen deze eigenschappen door erfelijkheid en is het familiair. In sommige gevallen kunnen uw borsten verschillend ontwikkeld zijn, waarbij één borst stevig en goed gepositioneerd is en de andere juist niet. Er kunnen verschillen in volumes zijn van de borsten en de vorm. Borsten die groot en zwaar zijn, kunnen ook worden gelift en verkleind. Echter het resultaat zal minder langdurig zijn ten opzichte van een kleinere borst.

Hoe evalueert mijn plastisch chirurg mij voor een borstverkleining operatie?

Uw plastisch chirurg zal uw borsten onderzoeken, eventueel metingen doen en foto’s maken voor uw medisch dossier. De vorm, volume en kwaliteit van de huid zullen worden beoordeeld, alsmede de plaatsingspositie van de tepels en tepelhof.

Het beste is om voorbereid naar het consult te komen en uw medische voorgeschiedenis te bespreken. Alle medisch problemen die u heeft, allergieën voor medicijnen, medische behandelingen die u ondergaan heeft en voorafgaande operaties dient u te vermelden. Het is belangrijk voor u om deze complete informatie te verstrekken. Wanneer u van plan bent om nog een aanzienlijk gewicht te gaan verliezen, dient u dit ook te melden aan de plastisch chirurg. Als gevolg van het afvallen zakken de borsten meestal weer en worden deze weer slapper. Uw plastisch chirurg kan u dan aanbevelen om eerst een stabiel streefgewicht te bereiken, voordat u de operatie laat uitvoeren.

Hoe wordt een borstverkleining bij Janssen Kliniek uitgevoerd?

Individuele factoren en persoonlijke voorkeuren zullen de specifieke techniek voor uw borstverkleining bepalen. Er zijn meerdere technieken mogelijk. De incisies volgen de natuurlijke borstcontour en bepalen het gebied van de te verwijderen overtollige huid, het klierweefsel en de nieuwe locatie van de tepel en tepelhof. De huid in het donkere gebied zal worden verwijderd en de tepel zal naar een hogere positie worden gebracht.

Waar komen de incisies bij een borstverkleining?

De standaardtechniek voor de borstverkleining geeft drie incisies. Eén incisie komt er rond de tepelhof. De andere loopt verticaal van de onderrand van de tepelhof naar de borstplooi. De derde incisie loopt horizontaal onder de borst in de natuurlijke borstplooi.

Nadat de huid en het klierweefsel gedeeltelijk zijn weggenomen in het aangetekende gebied, zal de tepel met tepelhof worden verschoven naar de hogere positie. Meestal is de tepelhof door het uitzakken vergroot en zal hiermee ook worden verkleind. De huid, die eerst boven de tepel zat, wordt naar beneden gebracht en samengebracht onder de tepel waarmee een vormverandering van de borst ontstaat. De tepel en tepelhof blijven verbonden met het omliggende weefsel waardoor meestal het gevoel in de tepel gespaard blijft evenals de mogelijkheid tot borstvoeding.

Wat zijn de variaties bij de borstverkleining techniek?

Er zijn meerdere variaties mogelijk in het ontwerp en de incisies voor een borstverkleining in onze kliniek. Het volume en de borstvorm, de grootte van de tepelhof en de mate van uitzakken van de borst zijn factoren die de plastisch chirurg laten bepalen welke techniek de beste voor u is.

In sommige gevallen is het mogelijk om een horizontaal litteken te voorkomen onder de borst en soms is ook een verticaal litteken te voorkomen. Bij de standaardtechniek voor een borstverkleining ontstaat er een anker litteken. Wanneer u een goede kandidaat bent voor een gemodificeerde techniek zal de plastisch chirurg dit met u bespreken.

Wanneer u heeft aangegeven ook niet tevreden te zijn met het volume, dan zal in een afgetekend gebied worden aangegeven welk gedeelte van het klierweefsel zal worden verwijderd. Uw wens tot het verkrijgen van een bepaalde cupmaat kan helaas nooit worden gegarandeerd.

Wat zijn de risico's van een borstverkleining?

Gelukkig zijn serieuze complicatie bij een borstverkleining bij Janssen Kliniek zeldzaam. Elk jaar ondergaan duizenden vrouwen en ook mannen succesvol een borstverkleining, ondervinden geen ernstige complicaties en zijn tevreden met het resultaat. Iedereen die deze ingreep overweegt, dient zich er wel van bewust te zijn dat er voordelen zijn maar ook risico’s.

Ik begrijp dat elke chirurgische behandeling risico’s heeft, maar hoe kom ik achter deze risico’s om een weloverwogen besluit te nemen tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst?

Het onderwerp van risico’s en complicaties kan het beste worden besproken tijdens het consult met de plastisch chirurg en u.

Enkele van de potentiële complicaties die zullen worden besproken zijn bloeding, infectie en reacties op de anesthesie. Na de borstverkleining kunnen de borsten niet perfect symmetrisch zijn en de tepelhoogte kan verschillend zijn. Kleine nabehandelingen en aanpassingen kunnen later altijd worden gemaakt. Permanent verlies van gevoel in de tepel of in gebieden van de huid op de borst is zeldzaam. Revisie chirurgische behandelingen kunnen helpen in bepaalde gevallen waarin de incisies slecht genezen zijn. Het resterende borstvolume zal uw nieuwe maat bepalen, wat dit zal worden is helaas nooit precies te voorspellen.

U kunt helpen deze risico’s te verkleinen door de adviezen en cliënteninstructies te volgen, die u ontvangt voor en na de operatie.

Hoe moet ik mij voorbereiden op een borstverkleining bij Janssen Kliniek?

Het streven van de plastisch chirurg en de gehele staf van onze kliniek is om deze borstverkleining voor u zo eenvoudig en comfortabel als mogelijk te maken.

Afhankelijk van de leeftijd en eventuele geschiedenis van borstkanker op jonge leeftijd in uw familie kan het maken van een mammografie worden overwogen voorafgaande aan de ingreep en een controlefoto enkele maanden later. Dit om veranderingen in de toekomst in de borst vast te leggen. Na een borstverkleining kunt u nog steeds zelfonderzoek verrichten. Borstverkleining chirurgie verhoogt niet de kans op borstkanker.

Wanneer u een roker bent, is het verzoek om ruim voor de ingreep te stoppen met roken. Indien het mogelijk is dienen bloedverdunners (aspirine) een week voor de operatie ook te worden gestopt, omdat deze een verhoogde bloedingneiging geven. Dit zal tijdens het consult met u worden besproken door de plastisch chirurg.

Een borstverkleining kan alleen worden verricht onder algehele narcose en dan in dagbehandeling dus zonder overnachting. In ieder geval dient u iemand te regelen die u naar huis kan brengen na de ingreep.

Hoe ziet de dag van de borstverkleiningoperatie eruit?

Uw borstverkleining wordt verricht op de operatiekamer onder algehele narcose. Voorafgaand wordt er op uw borsten getekend met een stift om het bouwplan te bepalen en er worden foto’s van de uitgangssituatie gemaakt voor uw medisch dossier.

Vanwege de algehele narcose zal de anesthesist u meenemen naar de operatiekamer en u een infuus geven. Dit is om vocht en medicatie toe te dienen. Tijdens de operatie bent u dan volledig in slaap. Aan het eind van de ingreep zullen pleisters en gazen worden aangebracht en kan er tape worden geplakt op de borsten. U dient voor 6 weken een sport BH te dragen. Er is een zeer kleine kans dat er dunne slangetjes (drains) worden aangebracht (meestal worden deze niet aangebracht ). Na de narcose gaat u naar de verkoever of recovery ruimte voor monitoring. Enkele uren na de borstverkleining kunt u weer naar huis.

Hoe zie ik eruit en hoe voel ik mij kort na de ingreep?

De dag na de operatie dient u rustig aan te doen en niet te veel op bed te liggen. De eerste dagen kan het wat ongemakkelijk zijn. De wond kan gevoelig zijn en trekkerig aanvoelen. Er kan een klein beetje bloedverlies zijn in de pleisters of gaasjes. Uitrekken, bukken en tillen dient u zoveel mogelijk te beperken, voorkom druk op de borsten tijdens het slapen. Door al deze activiteiten kan er meer zwelling ontstaan en zelfs bloedingen.

Wanneer er drains zijn gebruikt, zullen deze de volgende dag worden verwijderd. Eventueel kunnen er dan ook schone pleisters of gaasjes worden aangebracht. U dient vervolgens voor zes weken een sport BH te dragen. Dit tot de zwelling en verkleuring van de borsten verdwenen is. In het algemeen kunnen de knoopjes van de oplosbare hechtingen één week na de operatie worden verwijderd, maar kunnen ook drie weken blijven zitten.

Rond twee weken na toepassing van de standaardtechniek met horizontale en verticale littekens kan er een huiddefect ontstaan net onder de tepel en op het drielandenpunt van de incisies. De opperhuid gaat hier heel vaak kapot, er ontstaat dan een open wond waarbij vocht vrijkomt. Dit is altijd wat geel van kleur. Schrik niet, zolang het er omheen niet vurig rood is en niet heel pijnlijk is. Zonder kloppend gevoel zal dit geen infectie zijn. Behandeling met vaseline en gaasjes is voldoende. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de plastisch chirurg.

U kunt merken dat het gevoel rond de tepels minder is, meestal is dit maar tijdelijk. Het herstel hiervan kan weken tot maanden in beslag nemen. Het kan zelfs een jaar duren voordat het gevoel weer normaal is geworden. Uw borsten kunnen ook langere tijd nodig hebben voor het aannemen van de natuurlijke vorm. Dit is weer afhankelijk van de gebruikte techniek en zal worden uitgelegd tijdens het consult. Littekens zullen de eerste weken tot maanden rood zijn. Dit kan een tot twee jaar in beslag nemen voordat de littekens wit zijn geworden, eventueel kunnen littekens breder worden. Dit doet uw lichaam, uw manier van wondgenezing bepaalt het resultaat van het litteken ondanks dat deze fraai onderhuids wordt gehecht. Houd hier goed rekening mee.

Wanneer kan ik mijn normale activiteiten hervatten?

Na een borstverkleining moet het mogelijk zijn om binnen enkele dagen uw werkzaamheden weer te kunnen uitvoeren, maar dit is afhankelijk van het werk. Na enkele weken moet het zeker weer kunnen. Voor enige tijd kunt u perioden van ongemak en milde pijn ervaren, maar dat is normaal. Forse of ernstige pijn na een borstverkleining is niet normaal en dient te worden doorgegeven aan de plastisch chirurg van onze kliniek. Seksuele activiteit kunt u de eerste twee weken beter voorkomen. Hierna dient u nog enkele weken zeer voorzichtig te zijn met uw borsten, deze kunnen zeer gevoelig zijn.

Hoe lang gaat een borstverkleining mee?

Tenzij u fors in gewicht toeneemt of afneemt of zwanger raakt, zal de nieuwe borstvorm redelijk lang stabiel zijn. Echter zwaartekracht en de effecten van het verouderen zullen uiteindelijk het volume en de vorm van de borsten bij elke vrouw weer beïnvloeden. Mocht u na jaren weer ontevreden zijn over de vorm of het volume, dan kan er weer een corrigerende ingreep worden verricht. Dit valt uiteraard niet onder een garantie.

Een andere borstcorrectie laten doen?

Uw borstverkleining realiseren?

Vrijblijvend consultgesprek

Uw borsten verkleinen? Voor een borstverkleining in regio Tilburg, Den Bosch en Eindhoven bent u aan het juiste adres bij Janssen Kliniek Oisterwijk. Natuurlijk zegt een website niet alles. Daarom beantwoorden we graag al uw vragen in een gratis en vrijblijvend consultgesprek.  U kunt ons ook bellen en mailen.