Schaamlipcorrectie of Labia Minora correctie

Regio Tilburg, Den Bosch, Eindhoven

Wanneer u een schaamlipcorrectie of schaamlipverkleining overweegt…

Tijdens de veroudering en of door zwangerschappen kunnen de schaamlippen er minder fraai uit gaan zien en langer worden. Een veel voorkomende behandeling hiervoor, maar waar relatief weinig over gesproken wordt, is de schaamlipcorrectie, ofwel Labia Minora correctie. Veel vrouwen ondergaan pijn of ongemak bij dagelijkse bezigheden zoals fietsen, paardrijden of bij het vrijen. De oorzaak ligt vaak in de vorm of grootte van één of beide kleine schaamlippen. Dit probleem kan met een relatief eenvoudige ingreep, vaak onder plaatselijke verdoving, worden verholpen.

Deze informatie geeft u basiskennis over een schaamlipcorrectie – over hoe de ingreep wordt verricht en wat voor resultaten u kunt verwachten. Het geeft niet alle antwoorden op uw vragen, omdat veel afhankelijk is van de wensen van iedere individuele patiënt. Wanneer iets niet duidelijk is, vraag het dan aan onze plastisch chirurg.

De beste kandidaten voor een schaamlipcorrectie

Een schaamlipcorrectie of schaamlipverkleining kan u een vermindering geven van uw klachten en een verbetering geven in het bereiken van uw genitale uiterlijk en uw zelfbewustzijn, maar zal niet noodzakelijkerwijs een verandering geven in het bereiken van uw idealen.

Bedenkt, voordat u beslist tot een operatieve ingreep, goed wat uw verwachtingen zijn m.b.t. de schaamlipcorrectie en bespreek deze met Drs. Janssen, onze plastisch chirurg. De beste kandidaten voor het laten verkleinen van de schaamlippen zijn mensen die een verbetering willen en geen perfectie. Wanneer u lichamelijk gezond, psychologisch stabiel, en realistisch in uw verwachtingen bent, kunt u een goede kandidaat zijn voor deze operatieve schaamlipverkleining. Een schaamlipverkleining of correctie kan uitgevoerd worden om esthetische redenen of voor vermindering van uw klachten. Vooraf dient te worden bepaald hoeveel van de schaamlippen u verwijderd wilt hebben, normaal gesproken is het de bedoeling om het uithangende deel te verwijderen in staande positie, hierbij blijft er nog voldoende schaamlipweefsel over voor een “normaal” aspect.

Een operatieve correctie van de buitenste of grote schaamlippen is zeer beperkt mogelijk, alleen een liposuctie is mogelijk of indien gewenst aan de bovenkant van de grote schaamlippen.

Elke chirurgische behandeling geeft risico en onzekerheden

Wanneer de schaamlipcorrectie (Labia minora correctie) of de venusheuvel correctie wordt uitgevoerd door een ervaren plastisch chirurg, komen er weinig complicaties voor. En als ze voorkomen zijn ze meestal klein. Dit neemt niet weg dat er altijd een kans bestaat op complicaties zoals een infectie, bloedingen of een reactie op de anesthesie. U kunt dit risico verminderen door de instructies van de plastisch chirurg strikt op te volgen voor en na de behandeling.

Na de operatie kan er een flinke zwelling van de schaamlippen en wat bloedverlies optreden. Voor wat betreft littekens; deze zijn vaak nauwelijks zichtbaar. Bij een enkele patiënt is er een tweede behandeling nodig om kleine afwijking te corrigeren. Deze gevallen zijn onvoorspelbaar en kunnen ook bij de meest ervaren plastisch chirurg gebeuren.

Planning van uw behandeling

Een goede communicatie tussen u en onze plastisch chirurg is essentieel. Tijdens het eerste consult zal Drs. Janssen u vragen wat u stoort aan de schaamlippen en hoe u deze zou willen hebben. Dit gebeurt aan de hand van foto’s op de computer. U hoeft uw schaamstreek niet te laten zien tijdens dit eerste consult, omdat dat toch voor de meeste mensen als belastend wordt ervaren. Daarom zal dit tot een minimum worden beperkt. De mogelijkheden zullen met u worden besproken. De plastisch chirurg zal uitleggen welke factoren van invloed zijn op de schaamlipcorrectie en het resultaat. Deze factoren bevatten de huidige structuur, de dikte en lengte van de schaamlippen, uw leeftijd en uw verwachtingen. Met behulp van voorbeelden kunt u een indruk krijgen van de mogelijkheden en eventuele resultaten.

Drs. Janssen zal ook de toe te passen techniek uitleggen, de anesthesievorm die voor u geschikt is, de risico’s en de totale kosten en eventuele alternatieven. De zorgverzekeraars zullen de schaamlipverkleining, een vorm van cosmetische chirurgie, niet vergoeden. Vertel onze plastisch chirurg of dat u in het verleden andere operaties heeft ondergaan. U dient hem ook te informeren over allergieën of dat u medicatie, vitaminen of drugs gebruikt en of dat u rookt. Aarzel niet om Drs. Janssen alle vragen die u heeft te stellen, vooral die uw verwachtingen en/of het resultaat betreffen.

Voorbereiding op uw operatie

De medewerkers van de kliniek geven u specifieke instructies mee over hoe u zich moet voorbereiden op de schaamlipcorrectie, inclusief richtlijnen voor eten, drinken en wondverzorging in uw schaamstreek. Goed opvolgen van deze cliënteninstructies kan het verloop zonder problemen laten verlopen.

Tijdens uw voorbereidingen dient u ook te regelen dat iemand u naar de kliniek brengt, u ook weer ophaalt en u eventueel de eerste dagen thuis helpt wanneer nodig.

Type van anesthesie

Een Labia Minora correctie kan worden verricht met lokale verdoving of met algehele anesthesie, dit is afhankelijk van uw voorkeur. Met lokale anesthesie krijgt u een aantal prikken in uw schaamlippen zodat deze verdoofd zullen aanvoelen. U bent volledig wakker tijdens de behandeling, maar hopelijk ontspannen en ongevoelig voor pijn. Met algehele anesthesie slaapt u tijdens de schaamlipverkleining.

De operatie

Een schaamlipcorrectie duurt meestal een half uur. Vooraf wordt met een stift het overschot afgetekend op uw schaamlippen. Tijdens de operatie wordt het aangetekende overschot weggenomen en worden de bloedvaatjes dichtgebrand. Vervolgens wordt de wond gehecht met oplosbare hechtingen.

Na uw operatie

Na de operatie, vooral de eerste 24 uur, kunnen de schaamlippen gezwollen en pijnlijk zijn. Ook kunt u enig bloedverlies hebben. U kunt de pijn bestrijden door, de door de plastisch chirurg voorgeschreven, pijnmedicatie in te nemen. Houd de eerste dag rust qua activiteiten.

U zult merken dat de zwelling en bloeduitstortingen rond de schaamlippen de eerste dag zullen toenemen en een piek bereikt na 2 à 3 dagen. Aanbrengen van koude kompressen kan enige vermindering geven en zal prettig aanvoelen. Bloedverlies kan de eerste drie dagen aanhouden.

Terugkeer naar normale activiteiten

De meeste patiënten zijn in staat om een week na de schaamlipcorrectie terug te keren in hun normale activiteiten, zoals school en werk. Het zal wel enkele weken duren voordat de schaamlippen volledig zijn hersteld.

Drs. Janssen zal u meer specifieke richtlijnen voor geleidelijke terugkeer naar uw normale activiteiten geven. Deze zullen zeer waarschijnlijk de volgende suggesties bevatten:

  • Voorkom zware inspanning (joggen, zwemmen, bukken)
  • Voorkom inspanning die de bloeddruk verhoogt. Beide voor twee à drie weken.
  • Voorkom krabben en wrijven.

Na twee weken kunt u weer voorzichtig gemeenschap hebben.

Na de schaamlipverkleining zal er een afspraak worden gemaakt voor een controle bezoek in de eerste week na de ingreep. Dit om te controleren hoe de wondgenezing verloopt. Wanneer u ongewone symptomen heeft voor deze afspraak of vragen heeft, aarzel dan niet om Janssen Kliniek of de plastisch chirurg te bellen.

Uw nieuwe look

Wondgenezing is een langzaam en geleidelijk proces. Enige restzwelling kan enkele weken later nog aanwezig zijn. Het eindresultaat van de schaamlipcorrectie kan pas over meer dan zes weken duidelijk zijn. Dit is normale wondgenezing.