Oorcorrectie

Regio Tilburg, Den Bosch, Eindhoven

Wat is een oor correctie?

Met een oor correctie kan de vorm, grootte en stand van het oor of de oorlel worden veranderd. Een oor correctie heeft tot doel om de oren meer in verhouding te brengen met de rest van het gezicht. De oren zijn net als de neus sterk bepalend voor het voorkomen. Afwijkende grootte, stand en vorm van het oor springen nu eenmaal makkelijk in het oog. Zo kunnen grote oren, grote oorlellen, flaporen en naar voren staande oorlellen al gauw als buitengewoon storend worden ervaren.

Afstaande oren (ook wel flaporen genoemd) komen veel voor. Flaporen ontstaan door een aangeboren vervorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. De oorschelp staat dan haaks op het hoofd. Door de stand van de oorschelp te veranderen is een oor correctie hiervoor een uitstekende oplossing. Ook de grootte van het oor of de oorlel kan worden aangepast door middel van een oor correctie.

Een oor correctie is een kleine ingreep die tot grote verbeteringen kan leiden. Een oor correctie kan op een betrekkelijk eenvoudige manier uw voorkomen in gunstige zin veranderen. Ieders oren zijn anders en zo is ook elke oor correctie uniek. Afhankelijk van stand en vorm van uw oren en de beoogde aanpassing.

Correctie flaporen

Deze oor correctie heeft tot doel de oren dichter naar het hoofd te brengen. Daarvoor maakt de plastisch chirurg een kleine snede achter het oor in de natuurlijke plooi van het oor. Vervolgens verwijdert hij kraakbeen om de hoek tussen het oor en het hoofd kleiner te maken. De oorschelp wordt in de juiste positie gebracht en overtollige huid aan de achterkant van het oor wordt verwijderd. Het hechten van de wondjes gebeurt precies in de natuurlijk plooi achter het oor zodat littekens later nauwelijks zichtbaar zijn. Naar een correctie van afstaande oren heeft het gezicht vaak een heel ander aanzien.

Kleiner maken van de oren

Om de oren kleiner te maken moet een deel van het kraakbeen van het oor worden verwijderd. De huid aan de buitenkant van de oorschelp wordt losgesneden. Afhankelijk van het gewenste formaat kan kraakbeen van het oor worden verwijderd. Hier zitten wel grenzen aan. Het is alleen mogelijk om kraakbeen aan de buitenranden van de oorschelp te verwijderen.

Oorlelcorrectie

Een oorlelcorrectie is geschikt voor het herstellen van uitgescheurde oorlellen, het verkleinen van de oorlellen al dan niet in combinatie met het in positie brengen van naar voren staande oorlellen. De oorlel bestaat uit zacht weefsel. Door middel van een kleine insnijding kan weefsel worden verwijderd om zo de grootte en vorm van de oorlel aan te passen. Bij een uitgescheurde oorlel kan in veel gevallen de beschadiging worden verbeterd, maar zullen littekens altijd zichtbaar blijven.

Bij een oor correctie kunnen de grootte en de vorm van uw oren worden veranderd. In de meeste gevallen wordt gevraagd afstaande oren, ook wel flaporen genoemd, te corrigeren.

Tijdens de oor correctie wordt een incisie (insnijding) gemaakt achter het oor in de plooi tussen oorschelp en hoofd. Daarna wordt het kraakbeen gemodelleerd en wordt de huid verwijderd. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving.

Een week na de oor correctie gaan de hechtingen eruit. Gedurende een week moet dag en nacht een elastische bandage worden gedragen. Daarna moet drie weken lang alleen ’s nachts een hoofdband worden gedragen. Na een maand is het resultaat van de oor correctie te beoordelen.