Ooglidcorrectie – regio Tilburg, Den Bosch, Eindhoven

Wat is een ooglidcorrectie?

Door veroudering en onder invloed van de zon en zwaartekracht verliezen de kringspieren van het oog en de huid elasticiteit en gaat een deel van de huid met onderliggende structuren zakken.Doordat het vet dat als schokbreker in de oogkassen ligt, naar voren komt, ontstaan de zogenaamde wallen. De ooglidcorrectie is een procedure voor esthetische chirurgie waarmee we wallen kunnen verwijderen.

Een ooglidcorrectie bij Janssen Kliniek regio Tilburg en Eindhoven is een poliklinische ingreep. Dit wil onder meer zeggen dat u een aantal kleine prikjes krijgt. De ingreep is veilig en zeer cliëntvriendelijk. De ingreep kan worden verricht op de boven- en/of onderoogleden. Een plastisch chirurg kan u tijdens een consult in onze kliniek in de omgeving van Tilburg meer vertellen over de mogelijkheden van de ooglidcorrectie in uw situatie.

Wanneer de bovenoogleden zó zwaar zijn dat ze over uw wimpers hangen en er dus sprake is van een hangend ooglid, én wanneer deze ingreep in het reguliere ziekenhuis wordt uitgevoerd, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de ingreep voor u vergoedt. Ingrepen aan onderoogleden worden nooit vergoed door de zorgverzekeraar.

Bent u geschikt voor een ooglidcorrectie?

De beste kandidaten voor een ooglidcorrectie zijn mannen en vrouwen met een reële verwachting ten aanzien van het resultaat van een ooglidcorrectie, of dit nou een onderooglid- of bovenooglidcorrectie is. Reëel betekent dat een verbetering, niet altijd perfectie, het doel is. Het doel is het weghalen van de wallen en of het huidoverschot. Iedereen die deze ingreep wil ondergaan, wordt eerst onderzocht. Daarna kan worden aangeven of een ooglidcorrectie beantwoordt aan uw wensen.

Het consult

Voorafgaand aan elke ooglidcorrectie vindt een uitgebreid informatiegesprek met de plastisch chirurg in onze kliniek plaats. Tijdens dit consult zal de plastisch chirurg vragen stellen over uw medische achtergrond en uw algemene fysieke gesteldheid.

Op basis van uw wensen en persoonlijke karakteristieken bepaalt u samen met uw chirurg de voor u meest geschikte behandeling. De plastisch chirurg neemt de ingreep met u door en geeft aan welke resultaten kunnen worden verwacht. Tevens worden de mogelijke risico’s en complicaties, die zelfs bij een veilige operatie als een ooglidcorrectie kunnen optreden, met u besproken.

Na elke operatie kan een infectie of bloeding optreden. Een specifieke complicatie bij een onderooglidcorrectie is ectropion of onderooglidretractie (terugdringen van het onderooglid). Wanneer deze complicatie optreedt, dient er een kleine corrigerende ingreep te worden verricht.

Als u op basis van dit uitgebreide informatiegesprek besluit om tot behandeling over te gaan, dan wordt een behandelingsdatum voor een ooglidcorrectie in onze kliniek regio Tilburg vastgesteld en zult u verdere aanwijzingen krijgen ten aanzien van de voor- en nazorg

Een ooglidcorrectie – behandeling

Een ooglidcorrectie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. U bent dus voor, tijdens en na de ingreep volledig bij bewustzijn. De plastisch chirurg zal het te behandelen gebied voor de ingreep markeren. Hierna wordt het gebied geïnjecteerd met een verdovingsvloeistof en een oplossing die ervoor zorgt dat tijdens de behandeling nauwelijks bloed vrijkomt.

De plastisch chirurg zal binnen het gemarkeerde gebied zeer voorzichtig een reepje huid lossnijden en uw wallen verwijderen. Het behandelde gebied zal in twee lagen worden gehecht om de trekkrachten op de huid te verdelen.

Bij een onderooglidcorrectie zal de spier- en huidlaag worden opgetrokken en worden vastgezet aan het botvlies van de oogkas. Deze onderste laag hechtingen zal niet of heel langzaam oplossen; de zichtbare hechtingen worden na één week verwijderd. Het herstel na een bovenooglidcorrectie gaat opmerkelijk snel. Herstel van de onderoogleden vraagt meer tijd. U zult na de behandeling direct merken dat de huid rond de ogen weer strak aanvoelt. De behandelde gebieden zullen zeker gering zwellen en eventueel een bloeduitstorting vertonen.

U voelt nagenoeg geen pijn. Om de trekkrachten op de huid te verminderen en eventuele zwelling tegen te gaan, zult u gedurende een aantal dagen een hechtpleister dragen op de wonden.

De relatie met uw plastisch chirurg en de medewerkers van onze kliniek eindigt niet na de ingreep. Na één week komt u voor controle naar de kliniek en zullen de hechtingen worden verwijderd. Hierna komt u nog enkele keren terug voor controle.

Als u extra informatie wilt na de behandeling, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Het resultaat

Direct na de behandeling zult u al een redelijk zicht hebben op het effect van de ooglidcorrectie/het weghalen van de wallen. Een ooglidcorrectie is echter een chirurgische ingreep en uw lichaam moet zich van deze ingreep herstellen.

De lichte zwelling van het behandelde gebied verdwijnt en de huid zal in de loop van weken strakker trekken. Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is na ongeveer vier weken te beoordelen.

Bij de onderoogleden is meer tijd nodig en kan het deel van het litteken in de kraaienpoot langer rood, onregelmatig en gevoelig blijven, doordat het weefsel is vastgezet op het botvlies.