Disclaimer & privacy

Janssen Kliniek Oisterwijk
Moergestelseweg 32M
5062 JW  Oisterwijk
013 521 35 55

Disclaimer & privacy

Het onderstaande is van toepassing op onze website www.janssenkliniek.nl. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden van Janssen Kliniek Oisterwijk en de privacywetgeving.

De teksten, beelden en/of geluiden op de website www.janssenkliniek.nl zijn eigendom van Janssen Kliniek Oisterwijk. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Janssen Kliniek Oisterwijk mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op een andere manier.

Uiteraard proberen wij onze website up-to-date te houden, maar Janssen Kliniek is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op onze website www.janssenkliniek.nl of voor schade ontstaan door gebruik van deze informatie.